Hoe het allemaal begon

Wij vroegen aan één van onze “anciens” hoe het allemaal begon. Lees hier mee wat de Apple Club heeft gemaakt tot wat het nu geworden is …

De “Apple-Club” werd opgericht in het winterseizoen 1997/98 door een zekere Frans Morel, die de eerste leden van zijn golfclub warm had gemaakt om aan te sluiten bij zijn nieuw gestarte computerclub

In die tijd werd er vergaderd met een 10-tal actieve leden onder het bestuur van: Erwin De Brabander, voorzitter en Kristine Liebaert als secretaresse, in het Hotel “Pavillon du Zoute “, waar er werd vergaderd op de 2-de donderdag om 19.30 uur, in een gesloten lokaal waar ieder zijn drank bestelde en betaalde, zodat de aanwezigen geen last hadden van uitdroging. Soms was er internet verbinding.

De lessen werden op een professionele wijze gegeven door leden en soms buitenstaanders, maar voor sommigen op een te snelle wijze en te hoog niveau. Nochtans werd hieraan verholpen omdat de secretaresse alles nauwgezet noteerde, haar nota’s op een diskette aanbracht en het onder de leden verdeelde. Deze werkwijze werd jaren volgehouden. Nadien werd er onder de leden, waarvan de meeste heel wat computerervaring hadden, uitgemaakt wie er bij de volgende vergadering aan de leden zijn ervaring of professionele kennis aan de leden kon overbrengen. 2007/08 was een horror jaar voor de club: de voorzitter E.De Brabandere had ontslag genomen en ook mevr. Kristine Liebaert gaf te kennen haar mandaat ter beschikking te stellen. Het werd een hopeloze zoektocht voor en achter de schermen om enkele nieuwe, vrijwillige bestuursleden te vinden om eenvereniging, met een dalend aantal leden, nieuw leven in te blazen.
En toch kwam er hoop op overleving van de Macclub: Joost Verstraeten zou de nieuwe voorzitter worden en zich verantwoordelijk stellen voor de inhoudelijke onderwerpen en Pierre Lambein zou eventueel de taak van Kristine, na een overgangsperiode, overnemen.

De eerste vergadering op 10 januari 2008 was een nieuwe ontgoocheling: slechts 7 aanwezigen hadden de oproep van de nieuwe voorzitter opgevolgd om hun stem te laten horen over de toekomst van hun club ! Een tweede oproep voor een definitieve beslissing over de toekomst van de club op 14 februari gaf als resultaat dat de club zijn activiteiten zou voortzetten met Joost en Pierre als bestuurders; en zo geschiedde het de volgende jaren.

Op de jaarlijkse Vrije tijdsmarkt begin september 2008 werd voor het eerst de Macclub bekend gemaakt voor het grote publiek en met succes.

Het was zelfs nodig uit te zien naar een ander lokaal, omdat met de afbraak van “De Reserve”, het Pavillon du Zoute “ steeds overvol bezet was. Vanaf het seizoen 2008/09 werden de vergaderingen gehouden in het Cultureel Centrum Scharpoord, steeds de 2-de donderdag om 19.30 uur.

Nadat Apple Inc. met een nieuwe succesvolle half laptop/half I-phone op de markt gekomen was met de I-pad, was er terug veel interesse voor de Apple club, want veel mensen kochten dat “ding” maar wisten nog niet voor wat men dat allemaal kon gebruiken.

Het resultaat was dat na de Vrije Tijdsmarkt van 2012 het lokaal van de Scharpoord te klein geworden was en moest uitgebreid worden. De club veranderde volledig van sfeer en mentaliteit met 30-40 leden per vergadering en meer gefocust op I-pad dan op de computer. Nadat de secretaris begin werkjaar 2012/13 en het jaar daarop Joost Verstraeten zijn ontslag aanbood, werd een nieuw bestuur gevormd met:

Josiane Morel, Voorzitster,
Ria Depauw, secretaris
Marc Emonts-gast, webmaster
Patrick Claeys werd in de tweede helft van 2015 eveneens opgenomen in het bestuur.
Zo bleef onze duurbare vereniging verzekerd voor de toekomst.

Met dank aan Pierre Lambein voor dit mooie verhaal.